KHAI MỞ MÁY CHỦ ” ĐIỆU HỔ LY SƠN ” 10H SÁNG NGÀY 26.11.2022 – alpha TEST 19H NGÀY 19.11.2022

TLBB Cửu Long phiên bản cày cuốc kỉ niệm
Khai mở phiên bản trải nghiệm – 19h ngày 19.11.2022
Tham Gia TEST để nhận code – Thời trang
Open Chính Thức : 10 sáng ngày 26.11.2022
– Cửu Đại Môn Phái
– exp x3
– giới hạn đẳng cấp 69
– max ngọc 4 ( cấp 69 )
– 2 acc / pc
Tin liên quan