Sự kiện Đua TOP Bang

Thời gian đua TOP: từ 10h00 ngày 26.11.2022 đến khi có 3 bang đầu tiên Xây Thành Công Tử Cấm Thành.
Thể Lệ: 3 bang đầu tiên xây thành công Tử Cấm Thành sẽ nhận những phần thưởng có giá trị khác nhau
‼️Lưu ý: Đại diện Bang Chủ sẽ là người lấy thưởng
Top 1 : Linh Hồn Toái Phiến – Xích ( gia tăng 3000 exp cho võ hồn ) x100 , Điêu Trác Bảo Thạch cấp 3 x5 , Sơ Cấp Bảo Thạch Dung Luyện Phù x5
Top 2 : Linh Hồn Toái Phiến – Xích ( gia tăng 3000 exp cho võ hồn ) x80 , Điêu Trác Bảo Thạch cấp 3 x4 , Sơ Cấp Bảo Thạch Dung Luyện Phù x4
Top 3 : Linh Hồn Toái Phiến – Xích ( gia tăng 3000 exp cho võ hồn ) x60 , Điêu Trác Bảo Thạch cấp 3 x3 , Sơ Cấp Bảo Thạch Dung Luyện Phù x3
________________________________
Luôn lắng nghe ý kiến từ các bằng hữu gần xa để cải thiện ngày 1 tốt hơn.
Nổ lực không ngừng nghĩ mỗi ngày, cố gắng sống mãi với đam mê.
Sản Phẩm Tâm huyết của team yêu game
Kết nối tình bằng hữu – Tung Hoành Giang Hồ!!!…
Tin liên quan